RAAK-Publiek-subsidieaanvraag ‘Train de change agent’ gehonoreerd
RAAK-Publiek-subsidieaanvraag ‘Train de change agent’ gehonoreerd

Project ‘Train de change agent’ voor een duurzame implementatie van digitale technologie in de ouderenzorg

Onlangs is de RAAK-Publiek-subsidieaanvraag voor het onderzoeksproject ‘Train de change agent’ gehonoreerd. Het is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden hogeschool, en mede tot stand gekomen door de bestaande samenwerking binnen FAITH research. Het project richt zich op het beter voorbereiden van change agents op de implementatie van (digitale) innovaties in de ouderenzorg; dit past geheel bij de activiteiten binnen FAITH’s werkpakket Implementatie.

Change Agents?

Het project concentreert zich op het beter voorbereiden van 'change agents' op de implementatie van zorgtechnologie in de ouderenzorg. Deze 'change agents' zijn bijvoorbeeld innovatiemanagers of projectleiders die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van vernieuwende initiatieven binnen zorgorganisaties. En dat is geen gemakkelijke klus. Deze change agents stuiten op uiteenlopende uitdagingen bij de implementatie van digitale zorg in de complexe gezondheidszorgomgeving en de kwetsbaarheid van de doelgroep vereist een zorgvuldige aanpak. Om deze barrières te doorbreken zal het project een virtuele leeromgeving creëren.

Simuleren doet sneller leren

In de virtuele leeromgeving kan men diverse scenario’s doorlopen en met name veranderkundige vaardigheden trainen: Hoe ga je tactisch om met weerstand op de werkvloer? Wat doe je als een leverancier niet doet wat hij had beloofd? Hoe neem je de bewoners en familie actief mee in verandering? In een veilige, virtuele omgeving kan de deelnemer experimenteren met hoe hij/zij dergelijke kwesties wil aanpakken, zonder dat dit meteen consequenties heeft op de echte werkvloer. Onze aanname is dat hiermee sneller en effectiever vaardigheden ontwikkeld worden die de change agent hard nodig heeft in zijn/ haar complexe rol.

Samenwerkingspartners

Het project ‘Train de change agent’ is een initiatief van de Hanzehogeschool en NHL Stenden hogeschool, in samenwerking met Saxion Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast wordt in dit project nauw samengewerkt met een aantal FAITH partners: Zorggroep Meander, ZuidOostZorg, Interzorg Noord Nederland, KwadrantGroep, Zorggroep Hof en Hiem, Noorderbreedte en Bos en Meerzicht. Tenslotte is 8DGames partner in dit project, die hun expertise inzet bij het technisch en inhoudelijk vormgeven van het simulatieplatform en de leerinterventie. Het project zal ook verbinding maken met HealthTech in Society en Health Noord.

Het project start waarschijnlijk komende juni