What can the Summer School bring you?
What can the Summer School bring you?

Nederlandse vertaling onder dit bericht

FAITH research Frailty Summer School

Frailty and Resilience – Powerfully interrelated

When: 12 – 17 June 2022

Where: NHL Stenden University of Applied Sciences, Leeuwarden, the Netherlands

 

Will you join us?
FAITH research invites you to join the FAITH Summer School Frailty and Resilience in Leeuwarden, the Netherlands. 

We all know that people live longer these days, so it is more and more important to remain healthy for as long as possible. Prevention is better than cure, after all. But what can we do ourselves to increase resilience and to influence frailty?  

One answer to this question is to make people more aware of the influence they have themselves on their own health and on the factors that can improve their health. The main topic during this Summer School is frailty and resilience, concepts that will be highlighted from different perspectives. You will learn how to apply these different perspectives in practice, and together you will reflect on the research questions related to frailty, research designs, data analysis and data interpretation.

During the FAITH Frailty Summer School you will be equipped with the tools to contribute to independent functioning of people, either as a healthcare professional or as a researcher.

For whom?
For everyone who wants to learn more about the latest insights into frailty and resilience and related research methods, specifically about the three domains of frailty and resilience (physical, psychosocial and cognitive), operationalization of frailty and resilience, and how frailty and resilience can be influenced.

How?
The programme is interactive with panel discussions, plenary lectures, workshops and poster presentations, with design-oriented research as the main focus.

All speakers are researchers and have a strong connection with both education and the professional practice. You are cordially invited to participate in the Summer School, to be inspired and to share expertise and experience in the field of frailty and resilience.

See the full programme here

 

We look forward to welcoming you in June!

 

 

FAITH research Frailty Summer School

Frailty and Resilience – Powerfully interrelated

Wanneer: 12 – 17 juni 2022

Waar: NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden, the Netherlands

Kom je ook?

FAITH research nodigt je van harte uit voor de FAITH Summer School Frailty and Resilience in Leeuwarden. 

We weten allemaal dat mensen steeds ouder worden en dat het belangrijk is om zo lang mogelijk gezond te blijven. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Maar wat kunnen we nu zelf doen om veerkracht te bevorderen en kwetsbaarheid te beïnvloeden?

Eén antwoord op deze vraag is om mensen zich bewust te maken van de invloed die ze zelf hebben op hun eigen gezondheid en op de factoren die hun gezondheid bevorderen. Tijdens deze Summer School gaat het over kwetsbaarheid en veerkracht en deze concepten worden vanuit verschillende perspectieven belicht. Je leert hoe je verschillende perspectieven in de praktijk kunt toepassen en samen reflecteer je op onderzoeksvragen gerelateerd aan kwetsbaarheid, onderzoeksopzetten, data analyse en data interpretatie.

In deze FAITH Frailty Summer School werk je samen aan de nieuwste inzichten rondom kwetsbaarheid en veerkracht, zodat je de tools in handen hebt om een bijdrage leveren aan het bevorderen van de gezondheid van mensen in je dagelijkse werk of onderzoek, zodat ze langer zelfstandig kunnen functioneren.
 

Voor wie?
Voor iedereen die meer wil weten over de nieuwste inzichten en methodieken voor het omgaan met kwetsbaarheid en veerkracht: van de drie domeinen van kwetsbaarheid en veerkracht (fysiek, psychosociaal en cognitief) tot operationalisatie en het reframen van kwetsbaarheid en hoe dit te beïnvloeden is.

 

Hoe?
Het programma is interactief met paneldiscussies, plenaire lezingen, workshops en posterpresentaties waarin ontwerpgericht onderzoek centraal staat.

Sprekers werken allemaal als onderzoeker en hebben een sterke verbinding met zowel onderwijs als praktijk. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Summer School om je te laten inspireren, en om expertise en ervaring te delen op het gebied van kwetsbaarheid en veerkracht.

Hier vind je het hele programma

We hopen je in juni te zien in Leeuwarden!