De effecten van Blended Care ter verbetering van de spraak, taal, cognitie en communicatieve participatie bij patiënten met afasie en spraakapraxie in de revalidatiefase

Onderzoeker: Judith Feiken

Afasie is een taalstoornis die zich uit in praten, lezen, schrijven en bij het begrijpen van gesproken taal. Spraakapraxie uit zich door problemen met het doelbewuste spreken. Beide komen veelvuldig, vaak in combinatie, voor na een beroerte en hebben een enorme impact op het sociale leven van mensen. Dit project richt zich op het effect van intensieve ‘stoornisgerichte logopedische therapie’, een specifieke benadering van spraak– en taaltherapie gericht op de aangedane onderliggende processen die de problemen veroorzaken die tot uiting komen (symptomen). Om het effect van deze therapie goed te onderzoeken in de revalidatiefase na een beroerte is er een nieuw, passend proces-georiënteerd meetinstrument nodig. De aandacht zal daarom eerst uitgaan naar het ontwikkelen van dit meetinstrument.