FAITH Team
FAITH Team

Dr. Aly Waninge

Hanzehogeschool Groningen

Obstipatie, slikproblemen, maagdarmproblemen, epilepsie; gemiddeld hebben mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke, visuele en motorische beperking zo'n twaalf gezondheidsproblemen die tegelijkertijd spelen. Aly Waninge, lector Participatie en gezondheid bij mensen met een verstandelijke en visuele beperking aan de Hanzehogeschool, haalt alles uit de kast om deze mensen zo te ondersteunen dat ze een zo groot mogelijke kwaliteit van bestaan hebben.

“Ik ben opgeleid als fysiotherapeute en ben in 1986 gaan werken bij Koninklijke Visio Noord-Nederland. Daar kwam ik in aanraking met mensen met een verstandelijke én visuele beperking. Uit onderzoek was destijds bekend dat deze doelgroep vaak te weinig in beweging was. Vanaf dat moment heb ik me gefocust op het stimuleren en uitlokken van beweging bij deze mensen."

"De grote vraag die al snel volgde, was uiteraard of het aanzetten tot bewegen ook daadwerkelijk hielp om deze doelgroep fitter te maken. Om dit te kunnen meten, hadden we een meetinstrument nodig, maar geen van alle instrumenten die ik kon vinden, bleek geschikt voor de doelgroep. Dat vormde de basis van mijn proefschrift: 'Het meten van fysieke fitheid bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking', waarop ik in 2011 ben gepromoveerd. Deze fittesten en meetinstrumenten uit mijn proefschrift zijn vertaald naar een praktische methodiek die we nog altijd gebruiken."

“Ik heb de afgelopen jaren aan diverse onderzoeken gewerkt, die bijdragen aan het ontwikkelen van kennis over de gezondheid, leefstijl en participatiemogelijkheden van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking. Dat doe ik samen met zorgorganisaties in Noord-Nederland binnen de Innovatiewerkplaats Active Ageing en met onderzoekers binnen de Academische Werkplaats Ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (AW EMB). Binnen deze AW EMB willen we een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking en hun naasten."

“Mijn drive is om mensen te ondersteunen om hun grootste wensen uit te laten komen. Ik kijk wat iemand daarbij nodig heeft en hoe ik daarbij kan ondersteunen. Daarbij staat één vraag altijd centraal. Hoe kunnen wij als professionals ons steentje bijdragen aan het vergroten van gezondheid, participatie en daarmee aan de kwaliteit van leven? Mijn ultieme doel is dat onze doelgroep een zo groot mogelijke kwaliteit van bestaan krijgt."

Dr. Aly Waninge is lector Participatie en Gezondheid bij mensen met een verstandelijke en visuele beperking (2011). Daarnaast is zij fysiotherapeut bij Koninklijke Visio Noord Nederland sinds 1986. Ze is vanuit deze achtergrond gepromoveerd in de Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (2011), met als onderwerp het meten van fysieke fitheid bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking.

Contact: a.waninge@pl.hanze.nl