FAITH Team
FAITH Team

Dr. Feija Schaap

NHL Stenden Hogeschool

Als werkpakketleider Kwaliteit binnen FAITH creëert dr. Feija Schaap een noordelijk leernetwerk, waarin zorgprofessionals, sociale professionals en het onderwijs van elkaar leren om ouderen de best passende zorg te bieden. Als onderzoeker draagt ze daar zelf haar steentje aan bij door casuïstiek in te brengen en samen tot nieuwe inzichten te komen. Feija's doel is om bruggen te slaan tussen de diverse zorg- en welzijnsdisciplines, maar ook tussen praktijk en onderwijs.

“Van oorsprong ben ik andragoge. Andragogiek wordt tegenwoordig gezien als een echte jaren '70-studie, waarbij empowerment en zelfregie centraal staan. Ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen zelf bepaalt hoe z'n leven eruit ziet. Of je daar nou ondersteuning bij nodig hebt of niet. Ik sta nog altijd verbaasd van het feit dat bij een multidisciplinair zorgoverleg iedereen aanwezig is, behalve de cliënt zelf. Terwijl de persoon in kwestie toch het allerbeste weet wat hij of zij belangrijk vindt in het leven. Dat is mijn belangrijkste boodschap aan zorg- en welzijnsprofessionals: realiseer je dat er altijd een mens achter een zorgvraag zit."

"Om zelf de daad bij het woord te voegen, werken we in het leernetwerk met 'empathy mappen'. Daarbij ga je als zorgverlener zelf in de schoenen staan van de zorgvrager. Soms zie je als professional grote problemen, die door de zorgvrager heel anders worden ervaren. Door te empathy mappen kom je tot verrassende, nieuwe inzichten. De visie die hieraan ten grondslag ligt, is persoonsgerichte zorg. Dat vergt een omslag in denkwijze. De persoon met de zorgvraag komt centraal te staan, niet de zorgvraag zelf."

"Andragogiek is een combinatie van filosofie, ethiek, sociologie en zorg. Deze opleiding heeft me veel gebracht. Ik kijk met verschillende brillen naar vraagstukken. Daarom vind ik het ook van het grootste belang dat we zorgprofessionals en sociale professionals in het leernetwerk aan elkaar verbinden. Mijn doel is om bruggen te bouwen tussen deze verschillende beroepsgroepen, zodat maatschappelijk werkers en zorgverleners elkaar beter weten te vinden."

"Daarnaast wil ik in het leernetwerk bruggen bouwen tussen de praktijk en het onderwijs. Ik werk als coördinator in het leeratelier waar studenten aan de slag gaan met een opdracht uit de praktijk. Al snel ontdekken ze dat iedereen een andere taal spreekt. Het is de kunst om elkaar te verstaan. Aan mij de schone taak om de tolk te mogen zijn.”