FAITH Team
FAITH Team

Dr. Geert van der Sluis

Nij Smellinghe

Een ziekenhuisopname heeft een enorme impact op oudere patiënten, zowel fysiek als geestelijk. Als programmaleider Onderzoek & Innovatie is dr. Geert van der Sluis de schakel tussen ziekenhuis Nij Smellinghe en het FAITH Consortium. Samen met onderzoekers binnen FAITH richt zijn onderzoek zich met name op de impact van een ziekenhuisopname op het lichamelijk en geestelijk functioneren van de patiënt in relatie tot het weer in de eigen leefomgeving kunnen participeren.

"Ik ben in 2003 begonnen als fysiotherapeut bij Nij Smellinghe. Bij alle werkzaamheden die ik uitvoerde, ontstond bij mij automatisch de vraag: maar waarom doen we dit en waarom op deze manier? Ik was continu op zoek naar antwoorden om vervolgens te onderzoeken of een handeling ook op een andere - en wellicht betere - manier kon. Vooral om die reden ben ik Gezondheidswetenschappen gaan studeren."

"Al snel bood Nij Smellinghe me de mogelijkheid om naast mijn werk als fysiotherapeut onderzoeken binnen het ziekenhuis te gaan opzetten. Dat begon met het onderzoek binnen de afdeling Orthopedie, waar ik me boog over de vraag waarom de ene patiënt uitstekend door een operatie kwam en een ander juist na de operatie nog een lange weg had te gaan. Had dat te maken met conditie, stofwisseling of zit het in organisatorische randzaken, waar we als ziekenhuis invloed op hebben? Zo ontstond er al snel een grote databank met gegevens."

"Op basis van deze gegevens ben ik me binnen mijn promotietraject gaan bezighouden met het ontwikkelen van risicomodellen om vooraf te voorspellen of een patiënt die een operatie moest ondergaan, een vergroot risico liep op complicaties of gecompliceerd herstel. Daarbij focuste ik me steeds meer op het principe 'Better in, better out', waarbij we patiënten juist in de voorbereiding zelf de controle geven en samen met hen de voorbereiding optimaal vormgeven. Ook onze zorg ná de operatie hebben we kritisch onder de loep genomen. Waar we voorheen alle taken van de patiënt overnamen, motiveren en activeren we patiënten nu meer om dingen weer zelf te doen. Doel is om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de terugkeer naar huis."

"Net als FAITH heeft Nij Smellinghe een grote groep kwetsbare ouderen als doelgroep. Ons ziekenhuis wil graag als proeftuin fungeren voor onderzoeken in de praktijk om deze doelgroep adequaat te ondersteunen. Alle onderzoeken die ik in samenwerking met FAITH doe, test ik meteen in de praktijk. Ik probeer zo weinig mogelijk op kantoor te zitten en zoek continu de verbinding met de werkvloer. Doordat ik zo intensief samenwerk met FAITH heeft dat mijn passie voor deze doelgroep verder aangewakkerd.”