FAITH Team
FAITH Team

Dr. Hans Drenth

ZuidOostZorg en Hanzehogeschool Groningen

Hoe kunnen we de expertise uit de verpleeghuiszorg inzetten om cliënten, mantelzorgers maar ook huisartsen en andere eerstelijns zorgprofessionals te ondersteunen? Het is de hoofdvraag waar Hans Drenth, lector 'Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen', onderzoek naar doet. Een interprofessionele aanpak voor de kwetsbare oudere is cruciaal in de snel veranderende ouderenzorg.

"Naast dat ik lector ben aan de Hanzehogeschool ben ik werkzaam bij ZuidOostZorg als geriatriefysiotherapeut en coördinator onderzoek en wetenschap. Mijn lectoraat 'Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen' is ontstaan en wordt medegefinancierd vanuit ZuidOostZorg. Op de werkvloer zagen we dat de ouderenzorg hoognodig moet veranderen. In plaats van los van elkaar te werken als zorgprofessionals, moeten we juist onze expertise op het gebied van de complexe zorg bij kwetsbare ouderen inzetten om de nulde en eerstelijns zorg te ondersteunen. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk, maar vooral ook zo góed mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen."

"Bij ZuidOostZorg hebben we de daad bij het woord gevoegd en een anderhalvelijns zorgcentrum gerealiseerd: Sûnenz. Dit is een expertisecentrum in Neibertilla in Drachten, waar diverse zorgprofessionals gezamenlijk hun diensten aanbieden. Sûnenz is een samenwerking met ziekenhuis Nij Smellinghe, het Medisch Specialistisch Bedrijf, diverse huisartsen en apothekers, maar ook GGZ Friesland, Sportbedrijf Drachten en de MOS. Samen vormen we een breed netwerk om ouderen te ondersteunen met behulp van onze expertise."

"Ik richt me als lector in mijn onderzoeken op kortdurende ondersteuning om kwetsbare ouderen weerbaar te maken en te houden, zodat ze hun autonomie behouden en daardoor zo goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Denk aan kortdurende opnames, eerstelijnsverblijven, ondersteuning thuis en (preventieve) acties op het gebied van bewegen, voeding en psychosociale ondersteuning. Wat me daarbij opvalt is dat we in het verpleeghuis heel erg gewend zijn om multidisciplinair te werken. Samen stellen we de acties en de zorgdoelen op. Maar de uitdaging is nu om dit ook interprofessioneel te doen, waarbij professionals van verschillende disciplines in zorg, behandeling én welzijn samen invulling geven aan de hulp- of zorgvraag van de cliënt. Daarbij mag de cliënt zelf niet ontbreken tijdens zo'n overleg."

"Interprofessioneel werken begint al door toekomstige zorgprofessionals interprofessioneel op te leiden. Vandaar dat we binnen ZuidOostZorg samen met de Hanzehogeschool, NHL Stenden Hogeschool en het Friesland College een interprofessionele leergemeenschap hebben opgericht. Studenten uit het mbo, hbo en de universiteit werken samen met professionals en ouderen aan vragen uit de praktijk. Zo kunnen ze kennis uitwisselen op diverse vlakken, waardoor praktijk, kennis en onderzoek mooi samenkomen. Door studenten op deze manier op te leiden, zorg je voor een nieuwe generatie zorgprofessionals, die met een holistische blik naar de gezondheidszorg kijken. Dat is mijn doel: we moeten er samen voor zorgen dat we niet alleen gezond oud worden, maar vooral ook gelukkig oud worden."

Meer informatie over Hans Drenth op de website van ZuidOostZorg

Meer informatie over Hans Drenth op de website van Hanzehogeschool Groningen

Copyright afbeelding Hans Drenth: © Digna ten Napel