FAITH Team
FAITH Team

Prof. Dr. Evelyn Finnema

UMCG, Hanzehogeschool Groningen & NHL Stenden Hogeschool

Onderzoek doen naar kwetsbare mensen en de betrokken professionals via learning communities inspireren en informeren. Evelyn Finnema haalt haar energie uit de dynamiek en de interactie tussen zorgprofessionals en cliënten. Als Hoogleraar Verplegingswetenschap bij het UMCG , lector bij het lectoraat Verpleegkundige diagnostiek van de Hanzehogeschool Groningen en lector bij het Talmalectoraat van NHL Stenden Hogeschool, wil ze bijdragen aan de kennisontwikkeling en kennistoepassing binnen de verpleegkunde met een accent op persoonsgerichte zorg.

 

"Ik wil iets betekenen voor een ander. Dat kan op heel veel manieren. Vandaar dat ik na mijn middelbare school, na twijfel over psychologie, medische sociologie en de hogere hotelschool, de opleiding Verpleegkunde koos in Groningen. Ik vond het beroep verpleegkunde geweldig, maar ik werd, eerlijk is eerlijk, door het praktische karakter, minder gelukkig van de uitvoering ervan. Vandaar dat ik na de opleiding HBO-V ben gaan doorstuderen. Het werd Gezondheidswetenschappen in Maastricht, met als afstudeerrichting Verplegingswetenschap. Dat gaf me de kans om op een andere manier heel intensief bezig te zijn met het vak."

 

"Ik probeer binnen en buiten het UMCG de stem van verpleegkundigen te vertegenwoordigen op beleids- en strategisch niveau. Ook ben ik nauw betrokken bij het Wenckebach Instituut voor onderwijs en opleiden (WIOO), waar ik deze ontwikkelingen inbreng. Ik ben hoofd van de sectie Verplegingswetenschap, waar we onderzoek doen naar nationale en internationale ontwikkelingen binnen ons gebied met de focus op persoonsgerichte zorg, bijdragen aan evidence based nursing in de context en interprofessioneel leren en werken. Vanuit die positie ben ik ook één dag per week lector bij de Hanzehogeschool."

 

"Onderzoek doen om praktijk en onderwijs te versterken; het is de rode draad in mijn carrière. Gelukkig zit ik daarvoor niet alleen maar achter mijn bureau. Ik vind het juist fijn om de werkvloer op te gaan. Daarbij heeft vooral het bieden van zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen mijn aandacht. Het gaat er niet om of je oud of jong bent, de dynamiek tussen de professional en de cliënt boeit me. Persoonsgerichte zorg is niet voor niets een belangrijk thema waarnaar ik onderzoek doe."

 

"Ik hoop met mijn onderzoek bij te dragen aan een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning, die aansluit op de zorgvrager. Je kunt je vak pas goed uitvoeren als je je handelingen en beslissingen kunt onderbouwen met kennis. Praktijkkennis alleen is daarbij niet voldoende. Je moet dingen vastleggen, toetsen, onderzoeken en doorontwikkelen. De praktijk heeft de wetenschap echt nodig om verder te komen. Daarbij waak ik er voor om me te verliezen in de wetenschap. De praktijk is en blijft leidend. Al het onderzoek dat ik doe, moet er toe doen."