FAITH Team
FAITH Team

Dr. Geke Dijkstra

NHL Stenden Hogeschool & UMCG

Iedereen hoopt op een plezierige manier oud te kunnen worden en oud te zijn en de meeste ouderen worden dat ook. Ouderen blijven aan de ene kant steeds langer actieve burgers, aan de andere kant wordt het aantal ouderen met zorg en welzijnsvragen omvangrijker dan ooit. Met het toenemen van het aantal ouderen, een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en beperkte financieringsmogelijkheden wordt het bieden van passende, menswaardige zorg en ondersteuning steeds moeilijker te realiseren. Het betekent durven afwijken van gangbare paden en met een creatieve insteek zoeken naar innovatieve oplossingen.

Mijn basis ligt in de verpleging. Na de in service-A opleiding en een aantal jaren werkervaring volgde ik de verkorte HBO-V opleiding in Groningen. Mijn doel was om een meer allround verpleegkundige te worden en ervaring op te doen in de psychiatrie, de wijkverpleging en bij mensen met een verstandelijke handicap. Ik werkte onder andere in de kraamzorg, in het verpleeghuis , in het ziekenhuis en op de ambulance als verpleegkundige. Na de HBO-V volgde ik de studie Verplegingswetenschap. Met name het uitvoeren van onderzoek had mijn interesse en promotie paste daarbij. Mijn promotieonderzoek ging over de vraag op grond waarvan iemand in een verzorgingshuis of in een verpleeghuis terecht komt. Daarna deed ik onderzoek naar zorgethische dilemma’s in de palliatieve zorg voor kinderen met kanker en gaf ik lange tijd les bij de opleiding verplegingswetenschap en zorgwetenschap in methoden en technieken van onderzoek. Het grootste deel van mijn werkzame leven was ik leidinggevend aan de afdeling Toegepast Gezondheidsonderzoek  (TGO) van het UMCG. Meer dan 15 jaar werkte ik daar met veel plezier. Uiteindelijk kwam ik als associate lector bij het Talmalectoraat terecht met daarnaast nog een aanstelling als senior onderzoeker bij de afdeling TGO.

Bij het Talmalectoraat hou ik me samen met mijn collega’s bezig met een veelheid aan onderwerpen: Is het mogelijk opname van ouderen in een verpleeghuis uit te stellen of te voorkomen? Waarom kiezen zo weinig HBO-V afgestudeerden voor de ouderenzorg en hoe is de beeldvorming over ouderen vanuit studenten HBO-V? Hoe kan vallen worden voorkomen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? Daarnaast zoeken we binnen meerdere leernetwerken samen met professionals vanuit verschillende disciplines naar innovatieve oplossingen voor complexe casuïstiek.