FAITH Team
FAITH Team

Ineke de Jong

NHL Stenden Hogeschool

Werken in de psychiatrie als Verpleegkundig Specialist wekte mijn interesse voor de karakteristieke, authentieke mens. Ik leerde dat ‘niets is wat het lijkt’ en dat psychiatrie heel dichtbij is. Geconfronteerd worden met psychische klachten kan iedereen overkomen. Dat maakt dat kwetsbaarheid een gegeven is in ieders leven. Toen ik werkzaam was in de GGZ, hielden we ons veel bezig met preventie. Wat kan iemand zelf doen om in zijn kracht te blijven, te voorkomen dat klachten verergeren en hoe kan iemand zijn of haar rollen in het leven behouden? Dit waren voor ons belangrijke aangrijpingspunten om centraal te stellen in behandeling en begeleiding. Ik heb voornamelijk ambulant gewerkt, wat maakte dat we in de gehele keten contacten hadden met hetzelfde doel voor ogen, namelijk het functioneren van iemand met psychische klachten te optimaliseren in samenspraak met de persoon zelf en diens netwerk.

Met deze baan als basis, ben ik gaan werken als docent bij de academie Gezondheidszorg van NHLStenden Hogeschool. Zowel bij de HBO V in deeltijd- en bachelor onderwijs, het lectoraat Zorg en Innovatie in de psychiatrie als het Kenniscentrum. Praktijk en onderwijs dichterbij elkaar brengen is altijd een drive van mij geweest; de krachten bundelen en met elkaar zoeken naar mogelijkheden om de beste zorg te onderzoeken en te ontwerpen. Dat maakte dat ik als werkpakketleider voor FAITH Academy wilde gaan werken. Zo kan ik mijn steentje bijdragen om onderwijs en praktijk met elkaar in verbinding te brengen. Op deze manier stimuleren we een leven lang ontwikkelen, wat ik erg belangrijk vind. Met elkaar werken aan thema’s zoals kwetsbaarheid en het bevorderen van krachten maakt dat we de nieuwste inzichten kunnen benutten in het onderwijs en de zorg. Vanuit de FAITH research Academy organiseren we activiteiten waarin medewerkers van verschillende organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen met elkaar kennis ontwikkelen en doorgeven aan elkaar. Een mooie spirit om me aan te verbinden!