FAITH Team
FAITH Team

Dr. Martine Sealy

Post-doc Hanzehogeschool Groningen

Een onderzoek om ondervoeding eerder op te merken of een student driven study om kwetsbaarheid in een vroegtijdig stadium te herkennen; als postdoc onderzoeker bij het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing aan de Hanzehogeschool Groningen wil dr. Martine Sealy haar steentje bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en de gezondheid. “Het is mijn uitdaging om data te vertalen naar signalen, die kunnen leiden tot daadwerkelijke verbeteringen in de wereld om ons heen."

"Van huis uit ben ik diëtist. Ik draag dat beroep een heel warm hart toe. Onze beroepsgroep komt niet tot nauwelijks in het nieuws, terwijl het zo'n essentieel specialisme is. Je kunt als diëtist veel voor mensen betekenen. In onze westerse samenleving, waar steeds meer mensen last hebben van overgewicht, lijkt ondervoeding een probleem dat al lang niet meer bestaat. Maar niets is minder waar. Vandaar dat we binnen het landelijke onderzoeksproject MONDAY hierover meer kennis willen genereren."

"Samen met diëtisten in de eerste lijn doen we practice-based research naar ondervoeding. Binnen MONDAY monitoren we de voedingsinname en voedingstoestand van cliënten in de eerste lijn. Alle aangesloten diëtisten werken met hetzelfde protocol en verzamelen gegevens die ze aan ons doorgeven. Zo willen we de onderliggende factoren van ondervoeding beter in kaart brengen. Daarvoor monitoren we binnen MONDAY de voedingsinname en voedingstoestand. In hoeverre werkt de behandeling van diëtisten? En hoe is het gesteld met de therapietrouw van patiënten?"

"Doel van dit onderzoek om de zorgtoegevoegde waarde van een behandeling te laten zien. Tegelijkertijd merken we dat veel cliënten met (risico op) ondervoeding te laat worden doorverwezen naar een diëtist. Nog lang niet altijd wordt op tijd opgemerkt dat mensen ondervoed zijn of risico op ondervoeding hebben. Inmiddels zijn ziekenhuizen hier steeds alerter op, maar ook in de eerste lijn is er extra aandacht nodig voor het herkennen en behandelen van ondervoeding."

"Naast postdoc onderzoeker ben ik werkzaam als docent-onderzoeker bij de opleiding Voeding en Diëtetiek binnen de Academie voor Gezondheidsstudies en coördineer ik de Hanze Health and Ageing Studie (HHAS), waarbij studenten data verzamelen bij 55-plussers. Van hun lichamelijke conditie tot de cognitieve functies; onze studenten lichten de deelnemers grondig door. Met deze schat aan informatie willen we onderzoeken hoe het gesteld is met de gezondheid van onze ouderen."

“Mijn drijfveer is om met behulp van onderzoek bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en de gezondheid. Ik heb een passie voor het verzamelen en analyseren van data. Het is mijn uitdaging om data te vertalen naar signalen, die kunnen leiden tot daadwerkelijke verbeteringen in de wereld om ons heen."