FAITH Team
FAITH Team

Nanda Kleinenberg

Promovenda Hanzehogeschool Groningen

Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Met mantelzorg en thuiszorg is het voor veel ouderen mogelijk om tot op hoge leeftijd in de eigen vertrouwde omgeving te blijven. Goede zorg is hierbij onmisbaar, maar ook de rol van gemeenten komt steeds vaker ter sprake. Wat kunnen gemeenten doen om zelfstandig thuiswonende ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen? Een vraag waar promovenda Nanda Kleinenberg binnen FAITH Research onderzoek naar doet.

"Samen met lector Fons van der Lucht onderzoek ik hoe gemeenten zelfstandig thuiswonende ouderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij het gezond ouder worden. Daarbij kijken we allereerst naar prevalentie: hoe is het momenteel eigenlijk gesteld met de mate van kwetsbaarheid onder ouderen in Nederland? Zijn er risicofactoren en risicogroepen te onderscheiden? Mijn uiteindelijke doel is om toe te werken naar preventie. Hoe kun je als gemeente met initiatieven bijdragen aan het voorkomen van kwetsbaarheid bij zelfstandig thuiswonende ouderen?"

"Taken binnen het domein Publieke gezondheid nemen een steeds belangrijkere rol in binnen gemeenten, ook in relatie tot de Wmo. Toch ontbreekt het veel gemeenten nog aan praktische handleidingen. Vaak ontstaan er in dorpen of buurten losse initiatieven, die veelal door vrijwilligers worden opgezet. Neem als voorbeeld een loopclubje of koffieochtend. Mijn doel is om samen met gemeenten op innovatieve wijze tot meer breed gedragen, stabiele oplossingen te komen."

"Tijdens mijn studie Sociologie heb ik in een verzorgingshuis gewerkt. Dat begon met schoonmaakwerk, maar al snel draaide ik zelfstandige diensten op een woongroep. Zo heb ik veel ervaring opgedaan met de doelgroep. Daar is mijn liefde voor ouderen ontstaan. Ik realiseer me dat deze mensen al een heel leven achter de rug hebben, maar ook nog een mooie toekomst voor de boeg hebben: de derde levensfase. Een toekomst die door veel jongere mensen niet wordt gezien."

"Ik hoop dat ik met mijn onderzoek bij kan dragen aan de missie van gemeenten om ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen op een manier die bij hen past. Dat kan alleen door als gemeente initiatieven aan te bieden die door ouderen zelf worden gedragen. Om boven water te krijgen welke ondersteuning ouderen graag willen ontvangen van hun gemeente, ga ik met hen in gesprek. Zo ben ik als het ware de brug tussen overheid en ouderen."