FAITH Team
FAITH Team

Rianne Golbach

Promovenda Hanzehogeschool Groningen

Waar ongeveer 80% van haar studiegenoten tijdens de studie Bewegingswetenschappen voor de specialisatierichting Sport of Revalidatie koos, maakte Rianne Golbach bewust de keuze voor de doelgroep ouderen door de specialisatierichting Healthy Ageing aan te vinken. Ouderenzorg heeft nog altijd geen sexy imago, merkt ze dagelijks. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, als het aan Rianne ligt.

"Na mijn opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heb ik Bewegingswetenschappen gestudeerd. In het derde jaar maak je als student Bewegingswetenschappen de keuze voor een specialisatierichting. Het overgrote deel van de studenten kiest voor sport of revalidatie. Slechts een klein percentage gaat de uitdaging aan en kiest voor healthy ageing. Ik zeg bewust 'gaat de uitdaging aan', want zo voelt het ook. De doelgroep ouderen is wat mij betreft de meest uitdagende doelgroep om mee te werken."

"Ik werk op dit moment aan het onderzoeksproject 'Kwetsbaarheid vanuit het perspectief van ouderen'. In dit project breng ik in kaart hoe ouderen zelf kwetsbaarheid ervaren. Daarbij ga ik op zoek naar woorden die ouderen gebruiken om kwetsbaarheid te omschrijven. Waar de een ‘verlies ervaart’, verwoordt een ander het als ‘de oude willen blijven’. Mijn doel is om de stem van ouderen een krachtiger geluid te geven. Hierdoor wordt de hulpvraag helder, voor zorgverleners maar ook voor ouderen zelf, en kunnen we uiteindelijk passende ondersteuning bieden.”

“Voor mijn onderzoek duik ik allereerst de literatuur in op zoek naar publicaties over percepties op het gebied van kwetsbaarheid. Het in kaart brengen van de ervaren kwetsbaarheid van ouderen vormt het hoofdonderdeel van mijn onderzoek. Daarvoor stel ik een vragenlijst op. Dat doe ik samen met een panel van ouderen, die meedenken over de termen die ze zelf gebruiken om het ouder worden en hun kwetsbaarheid te duiden."

"Naast het ontwikkelen van een vragenlijst is mijn grootste uitdaging om meer studenten en onderzoekers te enthousiasmeren voor deze doelgroep. Dit komt terug in mijn werk als docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Ik wil studenten op een laagdrempelige manier in contact brengen met deze doelgroep. Vaak kennen ze nu alleen hun eigen grootouders. Het zou mooi zijn wanneer ze ontdekken dat de vraagstukken waar deze doelgroep mee te maken krijgt, minstens zo interessant en uitdagend zijn als de problemen in de jeugdzorg, in bedrijven of in de verslavingszorg. Healthy ageing lijkt soms ver weg te staan van jongeren, maar ouder worden we allemaal en juist daarom is het zo interessant om in elke levensfase na te denken en mee te denken over hoe dat nu én in de toekomst op de best mogelijke manier kan. Ik wil een lans breken voor ouderen."

Welke woorden ouderen gebruiken als het gaat om ouder worden en kwetsbaarheid: een Delphi-studie

Lees het hele onderzoek in het Tijdschrift voor Geriatrie en Gerontologie