Dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen

Onderzoeker: Maureen Wissing

Door het toenemende aantal ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking wordt dementie een steeds belangrijkere uitdaging in de gehandicaptenzorg. Het vaststellen van dementie wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van een verstandelijke beperking, het karakteristieke gedrag en andere aandoeningen die dementieachtige symptomen kunnen geven. Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, hoe ingewikkelder achteruitgang in functioneren en dementie zijn vast te stellen. Voor mensen met (Z)EV(M)B zijn er nauwelijks handvatten voor signalering en diagnostiek.

Vanuit de praktijk is er dan ook een grote behoefte aan kennisdeling en ervaringsuitwisseling over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B. Om antwoorden te vinden op praktijkvragen hebben de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Academische Werkplaats EMB, Alliade/Talant, Ipse de Bruggen, Koninklijke Visio en 's Heeren Loo de handen ineengeslagen voor dit promotieonderzoek.