Kwetsbaarheid vanuit het perspectief van ouderen

Onderzoeker: Rianne Golbach

De afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar kwetsbaarheid bij ouderen. Er is veel bekend over negatieve gevolgen, risicoprofielen en screeningsinstrumenten. Echter, het perspectief van ouderen wordt hier zelden in meegenomen, terwijl zij degenen zijn die dagelijks te maken hebben met het ouder wordende lichaam, veranderingen in sociale contacten, verlies van onafhankelijkheid en al dan niet verminderd cognitief functioneren. Het is bekend dat eigen definities en percepties sterk kunnen bijdragen aan het sturen van (gezondheids)gedrag en daarom van belang zijn om in acht te nemen bij het zoeken naar passende ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Binnen dit project wordt een vragenlijst ontwikkeld, met behulp van ouderen, die ervaren kwetsbaarheid en impact op dagelijks leven inzichtelijk maakt. Conceptualisering vindt plaats op basis van een review van de literatuur en een Delphi procedure, waarin ouderen wordt gevraagd mee te denken over terminologie ten aanzien van ervaren kwetsbaarheid en impact op het dagelijks leven. Uiteindelijk zullen de uitkomsten van de vragenlijst naast objectieve bevindingen worden gelegd om te achterhalen welke relatie er bestaat tussen gemeten en ervaren kwetsbaarheid.