FAITH Team
FAITH Team

Dr. Fons van der Lucht

Hanzehogeschool Groningen

Hoe kunnen we ouderen die nog geen gezondheidsproblemen hebben, zo lang mogelijk vitaal houden? Als lector Healthy Ageing and Public Health doet Fons van der Lucht onderzoek naar rol van publieke gezondheid bij het voorkomen of uitstellen van kwetsbaarheid bij ouderen. Met als uiteindelijke doel om frailty op een slimme manier een stap voor te zijn.

"Het lectoraat Healthy Ageing and Public Health is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool, de GGD’en in Noord-Nederland en het RIVM. Drie dagen per week werk ik rechtstreeks voor het RIVM en twee dagen ben ik als lector actief voor de Hanzehogeschool. Ik richt me daarbij op de rol van de publieke gezondheid bij het voorkomen van gezondheidsproblemen bij ouderen.”

“Samen met het RIVM en de GGD’en in de drie noordelijke provincies hebben we een kleine denktank geformeerd om dit thema gezamenlijk onder de loep te nemen. Daarbij kijken we naar de totale omgeving die ouderen faciliteert en stimuleert om gezond te blijven. Van genoeg wandelpaden en voldoende bankjes in de directe fysieke omgeving tot een aansluitend aanbod aan interactie in de sociale omgeving."

"Om frailty een stap voor te zijn, moeten we allereerst de risicofactoren van kwetsbaarheid zo goed mogelijk in kaart zien te brengen. Een mooi voorbeeld is het onderzoek van Nanda Kleinenberg. Zij onderzoekt hoe gemeenten zelfstandig thuiswonende ouderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij het gezond ouder worden. De input uit dit onderzoek is zeer waardevol voor het ontwikkelen van beleid. Enerzijds doordat je nu weet wat de risicofactoren zijn, anderzijds doordat je aanknopingspunten hebt gevonden voor mogelijke oplossingen."

"Zelf maak ik graag gebruik van citizen science; burgerwetenschap. Ik wil de eindgebruiker - de oudere in mijn geval - veel meer betrekken bij het onderzoek zelf en de oplossingen die daaruit voortkomen. Ik werk veel binnen de innovatiewerkplaats in Appingedam, waar ik samen met ouderen en studenten een behoefte-inventarisatie maak. Wat heeft deze doelgroep nodig? Wat zijn wensen en welke oplossingen stellen de ouderen zelf voor?”

"Binnen het RIVM focus ik me specifiek op de doelgroep ouderen. Gemeenten hebben een steeds grotere taak gekregen op het gebied van ouderenzorg, maar veel gemeenten zijn nog zoekende hoe ze hun ouderenbeleid moeten vormgeven. Vaak komen ouderen nu pas bij een gemeente in beeld wanneer er problemen zijn. Dat wil ik kantelen, door te kijken hoe je als gemeente kunt voorkomen dat ouderen een zorgvraag ontwikkelen. Het vormgeven van preventief gezondheidsbeleid voor ouderen is een enorme uitdaging, waar ik graag vanuit mijn dubbelrol aan meewerk."

“Het mooie aan mijn baan vind ik de combinatie tussen mijn lectorschap en mijn werk bij het RIVM. Ik kan kennis uit mijn lectoraat direct gebruiken binnen het RIVM. En andersom werkt het precies zo; kennis die ik bij het RIVM opdoe, pas ik meteen toe binnen mijn lectoraat. Dat is mijn persoonlijke doel: om die enorme hoeveelheid kennis die we hebben, om te zetten in acties."