Gezondheid van en medische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking, welke zorg is nodig?

Onderzoeker: Sandra de Wit

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen, zoals chronische aandoeningen, cardiovasculaire problematiek, sensorische beperkingen, beperkingen in de mobiliteit en het dagelijks functioneren. Aangetoond is dat bij mensen met een verstandelijke beperking multi-morbiditeit regelmatig voorkomt en dat ze op vijftigjarige leeftijd gemiddeld net zo veel leeftijdgerelateerde problemen hebben als 75-plussers zonder verstandelijke beperking.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben naast begeleiding gezondheidszorg nodig, gericht op het voorkomen en behandelen van de gezondheidsproblemen. De primaire zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is echter wereldwijd en ook binnen Nederland verschillend georganiseerd. Onderwijs over mensen met een verstandelijke beperking is in de curricula voor studenten geneeskunde, verpleegkunde en begeleiders heel verschillend van vorm, inhoud en omvang.

Dit onderzoek richt zich op het optimaliseren van de organisatie en de kwaliteit van de ondersteuning van de somatische gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking door directe begeleiders in samenwerking met de verpleegkundige en medische zorg.